Trang chủ > Sản phẩm > Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite HePV Detection Kit

AccuLite HePV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây hội chứng gan tụy (Hepatopancreatic parvovirus- HPV) trên tôm.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit

AccuLite V.parahaemolyticus Detection Kit (Shrimp) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus trên tôm.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid EHP Detection Kit

AccuPid EHP Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi bào tử Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) kư sinh trên hệ gan tụy tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid AHPND Detection Kit (EMS)

AccuPid AHPND Detection Kit (EMS) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease - AHPND) trên tôm hay c̣n gọi là hội chứng tôm chết sớm (Early Mortality Syndrome - EMS) bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite AHPND Detection Kit (EMS)

AccuLite AHPND Detection Kit (EMS) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease - AHPND) trên tôm hay c̣n gọi là hội chứng tôm chết sớm (Early Mortality Syndrome - EMS).

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit

AccuLite V.parahaemolyticus Detection Kit (Shrimp) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus trên tôm.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite EHP Detection Kit

 AccuLite EHP Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi bào tửEnterocytozoon hepatopenaei (EHP) kư sinh trên hệ gan tụy tôm. Xét nghiệm này được sử dụng trước và trong suốt quá tŕnh nuôi (tôm bố mẹ, tôm giống, tôm thương phẩm) của các loài tôm thuộc họ Penaeidae (tôm sú, tôm thẻ chân trắng,…) nhằm tầm soát nguy cơ nhiễm EHP để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế khi nuôi.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid E.ictaluri Detection Kit

AccuPid E.ictaluri Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ Edwardsiella ictaluri trên cá bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid  NHPB Detection

Phát hiện DNA vi khuẩn NHP gây bệnh hoại tử gan tụy ở tôm bằng kỹ thuật real – time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid V.parahaemolyticus Detection

Phát hiện DNAVibrio parahaemolyticus gây bệnh ở tôm  bằng kỹ thuật real – time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid HePV Detection

Phát hiện DNA HPV gây bệnh hoại tử gan tụy ở tôm bằng bằng kỹ thuật real – time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid MBV Detection

Phát hiện DNA MBV gây bệnh c̣i ở tôm bằng kỹ thuật real – time PCR

    Trang 2/3

LIÊN HỆ

08.3761 2606
090 313 4869

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 5
  • Hôm nay: 19
  • Hôm qua: 1330
  • Tuần này: 15722
  • Tổng cộng: 1139597