Trang chủ > Sản phẩm > Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid CaMV 35S Promoter  Detection Kit

Phát hiện promoter 35S của cauliflower mosaic virus (CaMV P-35S)  thường xuất hiện trong các loại GMO bằng phương pháp real-time PCR 

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid Maize zSSIIb Detection Kit

AccuPid Maize zSSIIb Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện tŕnh tự DNA từ bắp bằng cách phát hiện gen phân loài Maize Starch Synthase IIb (zSSIIb). zSSIIb là gen phân loài đặc hiệu cho bắp được sử dụng rộng răi trong quá tŕnh sàng lọc bắp chuyển gen trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và dược phẩm nhằm kiểm soát hiệu quả tách chiết, các chất ức chế có trong mẫu và nguồn mẫu.Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid Soybean Lectin Detection Kit

AccuPid Soybean Lectin Detection Kitđược sử dụng trong xét nghiệm phát hiện tŕnh tự DNA từ đậu nành bằng cách phát hiện gen phân loài Lectin. Lectin là gen phân loài đặc hiệu đậu nành được sử dụng rộng răi trong quá tŕnh sàng lọc đậu nành chuyển gen trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và dược phẩm nhằm kiểm soát hiệu quả tách chiết, các chất ức chế có trong mẫu và nguồn mẫu. Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid NOS Terminator Detection Kit

AccuPid NOS Terminator Detection Kitđược sử dụng trong xét nghiệm phát hiện tŕnh tự DNA chuyển gen bằng cách phát hiện terminator từ Nopaline synthase terminator (T-nos), T-nos là yếu tố điều ḥa được sử dụng rộng răi trong quá tŕnh sàng lọc vật liệu chuyển gen trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và dược phẩm. Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid MON 89788 Soya Detection Kit

Phát hiện giống đậu nành (đậu tương) chuyển gene MON 89788 - mang tính trạng kháng thuốc diệt cỏ gốc glyphosate của tập đoàn Monsanto bằng phương pháp real-time PCR

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid CpTI-KDEL-NOS Detection Kit

Phát hiện tŕnh tự nối CpTI-KDEL-NOS (gene CpTI – Tŕnh tự dẫn KDEL – Terminator t-NOS) thường được chuyền vào thực vật nhằm tạo khả năng kháng sâu bọ bằng phương pháp real-time PCR

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid Cry1Ab/Ac Detection Kit

Phát hiện chuyên biệt gene Cry1Ab/Ac (crystal delta-endotoxins 1Ab/Ac) có nguồn gốc từ Bacillus thuringiensis (Bt) hay được tổng hợp nhân tạo, thường được dùng để chuyển vào thực vật nhằm tạo ra khả năng kháng côn trùng, bằng phương pháp real-time PCR

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid cp4-epsps & ntpII Detection Kit

Phát hiện gene cp4-epsps (5- enolpyruvlyshikimate-3-phosphate synthase) có nguồn gốc từ  vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens CP4 thường được dùng để chuyển vào thực vật nhằm tạo ra khả năng kháng thuốc diệt cỏ và gene ntpII (neomycin phosphotransferase) thường được dùng để tạo tính kháng kháng sinh  (neomycin, kanamycin và paromomycin) bằng phương pháp Multiplex real-time PCR

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid Roundup Ready Soya Detection Kit

Phát hiện giống đậu nành (đậu tương) chuyển gene GTS-40-3-2 (Roundup Ready Soybean-RRS) mang tính trạng kháng thuốc diệt cỏ gốc glyphosate của tập đoàn Monsanto bằng phương pháp real-time PCR

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid TC1507 Maize Detection Kit

Phát hiện giống bắp (ngô) chuyển gene TC1507 -   mang tính trạng kháng sâu bộ cánh vảy của công ty Pioneer Hi-Bred bằng phương pháp real-time PCR

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid GA21 Maize Detection Kit

Phát hiện giống bắp (ngô) chuyển gene GA21-   mang tính trạng chống chịu thuốc diệt cỏ của tập đoàn Syngenta bằng phương pháp real-time PCR

Ḍng kit phát hiện thực phẩm biến đổi gen - AccuPid MON 87769 Soya Detection Kit

Phát hiện giống đậu nành (đậu tương) chuyển gene MON 87769 - giàu hàm lượng axit stearidonic – axit béo thay thế omega-3 của tập đoàn Monsanto bằng phương pháp real-time PCR

    Trang 2/3

LIÊN HỆ

08.3761 2606
090 313 4869

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 13
  • Hôm nay: 363
  • Hôm qua: 590
  • Tuần này: 4687
  • Tổng cộng: 1068641