Trang chủ > Sản phẩm > Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuPid Clostridium botulinum Genotyping Kit

AccuPid Clostridium botulinumGenotyping Kit được sử dụng để phát hiện gen độc tố botulinum type A, B, E và F có trong bộ gen của các chủng vi khuẩnClostridia có khả năng tiết độc tố botulinum, gồm Clostridium botulinum  nhóm I và nhóm II,. C baratii và C. butyricum trong các mẫu thực phẩm theo tiêu chuẩn của ISO/TS 17919:2012.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuLite Salmonella spp. Detection Kit

AccuLite Salmonella spp. Detection Kit dựa trên kỹ thuật PCR – Điện di để phát hiện sự hiện diện vi khuẩn Salmonella spp. trong mẫu thực phẩm. Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuLite L. monocytogenes Detection Kit

AccuLite L. monocytogenes Detection Kit dựa trên kỹ thuật PCR – Điện di để phát hiện sự hiện diện vi khuẩn L. monocytogenes trong mẫu thực ph̐ẩm.Nguyên lư: PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuLite Shigella spp. Detection Kit

AccuLite Shigella spp. Detection Kit dựa trên kỹ thuật PCR – Điện di để phát hiện sự hiện diện vi khuẩn Shigella trong mẫu thực phẩm. Nguyên lư: PCR - điện di

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit

AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit dựa trên kỹ thuật PCR – Điện di để phát hiện sự hiện diện vi khuẩn V. parahaemolyticus trong mẫu thực phẩm.Nguyên lư: PCR - điện di

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuLite V. cholerae Detection Kit

AccLite V.Cholerae Detection Kit dựa trên kỹ thuật PCR – Điện di để phát hiện sự hiện diện vi khuẩn Vibrio cholerae trong mẫu thực phẩm. Nguyên lư: PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuLite Campylobacter spp. Detection Kit

AccuLite Campylobacter spp. Detection Kit dựa trên kỹ thuật PCR – Điện di để phát hiện sự hiện diện vi khuẩn Campylobacter spp. trong mẫu thực phẩm. Quy tŕnh PCR sử dụng một cặp mồi nhân bản một phần đoạn gene cadF, đă được chứng minh hiện diện rộng răi ở các chủng Campylobacter trong nhiều nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. Nguyên lư: PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuLite E. coli O157 Detection Kit

AccuLite E.coli O157 Dectection Kit dựa trên kỹ thuật PCR – Điện di để phát hiện sự hiện diện vi khuẩn Escherichia coli O157 trong mẫu thực phẩm. Quy tŕnh PCR sử dụng một cặp mồi nhân bản một phần đoạn gene rfbE đặc hiệu cho chủng Escherichia coli O157.Nguyên lư: PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuPid Listeria monocytogenes detection kit

Bộ kit AccuPid định tính Listeria monocytogenes (AccuPid Listeria monocytogenes Detection Kit) được sử dụng để phát hiện mẫu thực phẩm nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm Listeria monocytogenes.Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuPid Salmonella spp. detection kit

AccuPid Salmonella spp. Detection Kit được sử dụng để phát hiện mẫu thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella spp. theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm Salmonella spp.  Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuLite Clostridium botulinum Detection Kit

Bộ kit AccuLite định tính Clostridium botulinum (AccuLite Clostridium botulinum Detection Kit) được sử dụng để phát hiện mẫu DNA bộ gen của vi khuẩn Clostridium botulinum theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm C. botulinum  trong các mẫu thực phẩm.Nguyên lư: PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuLite Bacillus subtilis Detection Kit

AccuLite Bacillus subtilis Detection Kit được sử dụng để phát hiện mẫu DNA bộ gen của vi khuẩn Bacillus subtilis theo chỉ tiêu định tính: có hoặc không có loài B. subtilis  trong dịch khuẩn hay khuẩn lạc vi khuẩn.Nguyên lư: PCR

    Trang 1/2

LIÊN HỆ

08.3761 2606
Kinh doanh
Kỹ thuật
0968 130 293

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 39
  • Hôm nay: 362
  • Hôm qua: 392
  • Tuần này: 3062
  • Tổng cộng: 884400