Trang chủ > Sản phẩm > Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuPid Clostridium botulinum Genotyping Kit

AccuPid Clostridium botulinumGenotyping Kit được sử dụng để phát hiện gen độc tố botulinum type A, B, E và F có trong bộ gen của các chủng vi khuẩnClostridia có khả năng tiết độc tố botulinum, gồm Clostridium botulinum  nhóm I và nhóm II,. C baratii và C. butyricum trong các mẫu thực phẩm theo tiêu chuẩn của ISO/TS 17919:2012.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuPid Listeria monocytogenes detection kit

Bộ kit AccuPid định tính Listeria monocytogenes (AccuPid Listeria monocytogenes Detection Kit) được sử dụng để phát hiện mẫu thực phẩm nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm Listeria monocytogenes.Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuPid Salmonella spp. detection kit

AccuPid Salmonella spp. Detection Kit được sử dụng để phát hiện mẫu thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella spp. theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm Salmonella spp.  Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuPid Campylobacter spp. Detection Kit

Kit AccuPid định tính Campylobacter spp. (AccuPid Campylobacter spp. Detection Kit) được sử dụng để phát hiện mẫu thực phẩm nhiễm vi khuẩn Campylobacter spp. theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm Campylobacter spp.  Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuPid Escherichia coli Detection Kit (O157)

Kit AccuPid định tính Escherichia coli (O157) (AccuPid Escherichia coli Detection Kit (O157)) được sử dụng để phát hiện mẫu thực phẩm nhiễm vi khuẩn Escherichia coli O157 theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm Escherichia coli O157.   Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuPid Vibrio cholerae Detection Kit

Kit AccuPid định tính Vibrio cholerae (AccuPid Vibrio cholerae Detection Kit) được sử dụng để phát hiện mẫu thực phẩm nhiễm vi khuẩn Vibrio cholerae theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm Vibrio cholerae.Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuPid Vibrio parahaemolyticus Detection Kit (Food)

Bộ kit AccuPid định tính Vibiro parahaemolyticus (AccuPid Vibiro parahaemolyticus Detection Kit (Food)được sử dụng để phát hiện mẫu thực phẩm nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễmVibrio parahaemolyticus.Nguyên lư: Real-time PCR

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thực phẩm - AccuPid Clostridium botulinum Detection Kit

Bộ kit AccuPid định tính Clostridium botulinum (AccuPid Clostridium botulinum Detection Kit) được sử dụng để phát hiện mẫu DNA bộ gen của vi khuẩn Clostridium botulinum theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm C. botulinum  trong các mẫu thực phẩm.Nguyên lư: real-time PCR

    Trang 1/1

LIÊN HỆ

08.3761 2606
090 313 4869

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 37
  • Hôm nay: 910
  • Hôm qua: 2746
  • Tuần này: 11635
  • Tổng cộng: 1265942