Trang chủ > Sản phẩm > Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite WSSV Detection Kit

AccuLite WSSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây hội chứng đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid WSSV Detection Kit

AccuPid WSSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây hội chứng đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) trên tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite IHHNV Detection Kit

AccuLite IHHNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô (Infectious Hypothermal and Hematopoietic Necrosis Virus - IHHNV ) ở dạng ngoại sinh và gắn chèn trên tôm.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid IHHNV Detection Kit

AccuPid IHHNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô (Infectious Hypothermal and Hematopoietic Necrosis Virus – IHHNV) trên tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite WSSV/MBV Detection Kit

AccuLite WSSV/MBV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus WSSV và virus MBV trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite YHV1/GAV Detection Kit

AccuLite YHV1/GAV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng đầu vàng (Yellow Head Syndrome Virus – YHV1/GAV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid YHV1 Detection Kit

AccuPid YHV1 Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng đầu vàng (Yellow Head Syndrome Virus – YHV1) trên tôm bawngf kyx thuaatj Real-time PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite IMNV Detection Kit

AccuLite IMNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây bệnh hoại tử cơ (Infectious Myonecrosis Virus – IMNV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid IMNV Detection Kit

AccuPid IMNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây bệnh hoại tử cơ (Infectious Myonecrosis Virus – IMNV) trên tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite TSV Detection Kit

AccuLite TSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng Taura (Taura Syndrrome Virus - TSV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuPid TSV Detection Kit

AccuPid TSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng Taura (Taura Syndrome Virus– TSV) trên tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Ḍng kit phát hiện bệnh nhiễm trên thủy sản - AccuLite NHPB Detection Kit

AccuLite NHPB Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy (Necrotizing Hepatopancreatitis – NHPB) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

    Trang 1/3

LIÊN HỆ

08.3761 2606
090 313 4869

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 27
  • Hôm nay: 486
  • Hôm qua: 674
  • Tuần này: 5115
  • Tổng cộng: 1098125