PCR

PCR - AccuLite WSSV Detection Kit

AccuLite WSSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây hội chứng đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

PCR - AccuLite IHHNV Detection Kit

AccuLite IHHNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô (Infectious Hypothermal and Hematopoietic Necrosis Virus - IHHNV ) ở dạng ngoại sinh và gắn chèn trên tôm.

PCR - AccuLite WSSV/MBV Detection Kit

AccuLite WSSV/MBV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus WSSV và virus MBV trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

PCR - AccuLite YHV1/GAV Detection Kit

AccuLite YHV1/GAV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng đầu vàng (Yellow Head Syndrome Virus – YHV1/GAV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

PCR - AccuLite IMNV Detection Kit

AccuLite IMNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây bệnh hoại tử cơ (Infectious Myonecrosis Virus – IMNV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

PCR - AccuLite TSV Detection Kit

AccuLite TSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng Taura (Taura Syndrrome Virus - TSV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

PCR - AccuLite NHPB Detection Kit

AccuLite NHPB Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy (Necrotizing Hepatopancreatitis – NHPB) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

PCR - AccuLite HePV Detection Kit

AccuLite HePV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây hội chứng gan tụy (Hepatopancreatic parvovirus- HPV) trên tôm.

PCR - AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit

AccuLite V.parahaemolyticus Detection Kit (Shrimp) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus trên tôm.

PCR - AccuLite AHPND Detection Kit (EMS)

AccuLite AHPND Detection Kit (EMS) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease - AHPND) trên tôm hay c̣n gọi là hội chứng tôm chết sớm (Early Mortality Syndrome - EMS).

PCR - AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit

AccuLite V.parahaemolyticus Detection Kit (Shrimp) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus trên tôm.

PCR - AccuLite EHP Detection Kit

 AccuLite EHP Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi bào tửEnterocytozoon hepatopenaei (EHP) kư sinh trên hệ gan tụy tôm. Xét nghiệm này được sử dụng trước và trong suốt quá tŕnh nuôi (tôm bố mẹ, tôm giống, tôm thương phẩm) của các loài tôm thuộc họ Penaeidae (tôm sú, tôm thẻ chân trắng,…) nhằm tầm soát nguy cơ nhiễm EHP để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế khi nuôi.

    Trang 1/1

LIÊN HỆ

08.3761 2606
090 313 4869

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 13
  • Hôm nay: 579
  • Hôm qua: 674
  • Tuần này: 5208
  • Tổng cộng: 1098218