PCR

AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit

AccuLite V.parahaemolyticus Detection Kit (Shrimp) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus trên tôm.

AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit - AccuLite WSSV Detection Kit

AccuLite WSSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây hội chứng đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit - AccuLite IHHNV Detection Kit

AccuLite IHHNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô (Infectious Hypothermal and Hematopoietic Necrosis Virus - IHHNV ) ở dạng ngoại sinh và gắn chèn trên tôm.

AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit - AccuLite WSSV/MBV Detection Kit

AccuLite WSSV/MBV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus WSSV và virus MBV trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit - AccuLite YHV1/GAV Detection Kit

AccuLite YHV1/GAV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng đầu vàng (Yellow Head Syndrome Virus – YHV1/GAV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit - AccuLite IMNV Detection Kit

AccuLite IMNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây bệnh hoại tử cơ (Infectious Myonecrosis Virus – IMNV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit - AccuLite TSV Detection Kit

AccuLite TSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng Taura (Taura Syndrrome Virus - TSV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit - AccuLite NHPB Detection Kit

AccuLite NHPB Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy (Necrotizing Hepatopancreatitis – NHPB) trên tôm bằng kỹ thuật PCR.

AccuLite V. parahaemolyticus Detection Kit - AccuLite HePV Detection Kit

AccuLite HePV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây hội chứng gan tụy (Hepatopancreatic parvovirus- HPV) trên tôm.

    Trang 1/2

LIÊN HỆ

08.3761 2606
090 313 4869

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 14
  • Hôm nay: 12
  • Hôm qua: 1330
  • Tuần này: 15715
  • Tổng cộng: 1139590