Real-time PCR

Real-time PCR - AccuPid WSSV Detection Kit

AccuPid WSSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây hội chứng đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) trên tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Real-time PCR - AccuPid IHHNV Detection Kit

AccuPid IHHNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô (Infectious Hypothermal and Hematopoietic Necrosis Virus – IHHNV) trên tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Real-time PCR - AccuPid YHV1 Detection Kit

AccuPid YHV1 Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng đầu vàng (Yellow Head Syndrome Virus – YHV1) trên tôm bawngf kyx thuaatj Real-time PCR.

Real-time PCR - AccuPid IMNV Detection Kit

AccuPid IMNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây bệnh hoại tử cơ (Infectious Myonecrosis Virus – IMNV) trên tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Real-time PCR - AccuPid TSV Detection Kit

AccuPid TSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng Taura (Taura Syndrome Virus– TSV) trên tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Real-time PCR - AccuPid EHP Detection Kit

AccuPid EHP Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi bào tử Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) kư sinh trên hệ gan tụy tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Real-time PCR - AccuPid AHPND Detection Kit (EMS)

AccuPid AHPND Detection Kit (EMS) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease - AHPND) trên tôm hay c̣n gọi là hội chứng tôm chết sớm (Early Mortality Syndrome - EMS) bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Real-time PCR - AccuPid E.ictaluri Detection Kit

AccuPid E.ictaluri Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ Edwardsiella ictaluri trên cá bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Real-time PCR - AccuPid  NHPB Detection

Phát hiện DNA vi khuẩn NHP gây bệnh hoại tử gan tụy ở tôm bằng kỹ thuật real – time PCR

Real-time PCR - AccuPid V.parahaemolyticus Detection

Phát hiện DNAVibrio parahaemolyticus gây bệnh ở tôm  bằng kỹ thuật real – time PCR

Real-time PCR - AccuPid HePV Detection

Phát hiện DNA HPV gây bệnh hoại tử gan tụy ở tôm bằng bằng kỹ thuật real – time PCR

Real-time PCR - AccuPid MBV Detection

Phát hiện DNA MBV gây bệnh c̣i ở tôm bằng kỹ thuật real – time PCR

    Trang 1/2

LIÊN HỆ

08.3761 2606
090 313 4869

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 58
  • Hôm nay: 2113
  • Hôm qua: 2794
  • Tuần này: 19918
  • Tổng cộng: 1190987