Real-time PCR

AccuPid Mycoplasma synoviea Detection Kit

AccuPid Mycoplasma synoviae Detection Kitđược sử dụng để phát hiện mẫu DNA bộ gen của vi khuẩn Mycoplasma synoviae theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm M. synoviae  trong các mẫu dịch hầu họng gà, dịch viêm từ ổ khớp.


AccuPid Mycoplasma synoviea Detection Kit - AccuPid Influenza A H5N1 virus Detection Kit

AccuPid Influenza A H5N1 virus Detection Kit được sử dụng để phát hiện bộ gen RNA của virus cúm A H5N1 theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm virus H5N1 trong các mẫu tăm bông dịch ngoáy ổ nhớp trực tràng gà.Nguyên lư: Real-time PCR

AccuPid Mycoplasma synoviea Detection Kit - AccuPid Mycoplasma gallisepticum Detection Kit

AccuPid Mycoplasma gallisepticumDetection Kit được sử dụng để phát hiện mẫu DNA bộ gen của vi khuẩn Mycoplasma gallisepticum theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm M. gallisepticum trong các mẫu dịch hầu họng gà, huyết thanh gà.

AccuPid Mycoplasma synoviea Detection Kit - AccuPid Newcastle Disease Virus Detection Kit

AccuPid Newcastle disease virus Detection Kit được sử dụng để phát hiện bộ gen RNA của virus Newcastle disease (NDV) theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm NDV trong các mẫu tăm bông chứa dịch hầu họng, dịch ngoáy ổ nhớp trực tràng gà.

    Trang 1/1

LIÊN HỆ

08.3761 2606
Kinh doanh
Kỹ thuật
090 313 4869

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 24
  • Hôm nay: 452
  • Hôm qua: 2045
  • Tuần này: 5041
  • Tổng cộng: 987244