Nhóm kit sàng lọc GMO (GMO Screening)

Nhóm kit sàng lọc GMO (GMO Screening) - AccuPid FMV Promoter Detection Kit

Phát hiện promoter của Figwort Mosaic Virus (P-FMV) xuất hiện nhiều trong các loại GMO bằng phương pháp real-time PCR.

Nhóm kit sàng lọc GMO (GMO Screening) - AccuPid bar Gene Detection Kit

Phát hiện gene bar (phosphinothricin n-acetyltranferase gene) từ xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus thường được dùng để chuyển vào thực vật nhằm tạo ra khả năng kháng thuốc diệt cỏ, bằng phương pháp real-time PCR

Nhóm kit sàng lọc GMO (GMO Screening) - AccuPid pat Gene Detection Kit

Phát hiện gene pat (phosphinothricin n-acetyltransferase gene) từ xạ khuẩn Streptomyces viridochromogenes thường được dùng để chuyển vào thực vật nhằm tạo ra khả năng kháng thuốc diệt cỏ, bằng phương pháp real-time PCR

Nhóm kit sàng lọc GMO (GMO Screening) - AccuPid CaMV 35S Promoter  Detection Kit

Phát hiện promoter 35S của cauliflower mosaic virus (CaMV P-35S)  thường xuất hiện trong các loại GMO bằng phương pháp real-time PCR 

Nhóm kit sàng lọc GMO (GMO Screening) - AccuPid NOS Terminator Detection Kit

AccuPid NOS Terminator Detection Kitđược sử dụng trong xét nghiệm phát hiện tŕnh tự DNA chuyển gen bằng cách phát hiện terminator từ Nopaline synthase terminator (T-nos), T-nos là yếu tố điều ḥa được sử dụng rộng răi trong quá tŕnh sàng lọc vật liệu chuyển gen trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và dược phẩm. Nguyên lư: Real-time PCR

Nhóm kit sàng lọc GMO (GMO Screening) - AccuPid CpTI-KDEL-NOS Detection Kit

Phát hiện tŕnh tự nối CpTI-KDEL-NOS (gene CpTI – Tŕnh tự dẫn KDEL – Terminator t-NOS) thường được chuyền vào thực vật nhằm tạo khả năng kháng sâu bọ bằng phương pháp real-time PCR

Nhóm kit sàng lọc GMO (GMO Screening) - AccuPid Cry1Ab/Ac Detection Kit

Phát hiện chuyên biệt gene Cry1Ab/Ac (crystal delta-endotoxins 1Ab/Ac) có nguồn gốc từ Bacillus thuringiensis (Bt) hay được tổng hợp nhân tạo, thường được dùng để chuyển vào thực vật nhằm tạo ra khả năng kháng côn trùng, bằng phương pháp real-time PCR

Nhóm kit sàng lọc GMO (GMO Screening) - AccuPid cp4-epsps & ntpII Detection Kit

Phát hiện gene cp4-epsps (5- enolpyruvlyshikimate-3-phosphate synthase) có nguồn gốc từ  vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens CP4 thường được dùng để chuyển vào thực vật nhằm tạo ra khả năng kháng thuốc diệt cỏ và gene ntpII (neomycin phosphotransferase) thường được dùng để tạo tính kháng kháng sinh  (neomycin, kanamycin và paromomycin) bằng phương pháp Multiplex real-time PCR

    Trang 1/1

LIÊN HỆ

08.3761 2606
090 313 4869

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 36
  • Hôm nay: 981
  • Hôm qua: 2746
  • Tuần này: 11706
  • Tổng cộng: 1266013