Real-time PCR

AccuPid FMV Promoter Detection Kit

Phát hiện promoter của Figwort Mosaic Virus (P-FMV) xuất hiện nhiều trong các loại GMO bằng phương pháp real-time PCR.

AccuPid FMV Promoter Detection Kit - AccuPid bar Gene Detection Kit

Phát hiện gene bar (phosphinothricin n-acetyltranferase gene) từ xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus thường được dùng để chuyển vào thực vật nhằm tạo ra khả năng kháng thuốc diệt cỏ, bằng phương pháp real-time PCR

AccuPid FMV Promoter Detection Kit - AccuPid pat Gene Detection Kit

Phát hiện gene pat (phosphinothricin n-acetyltransferase gene) từ xạ khuẩn Streptomyces viridochromogenes thường được dùng để chuyển vào thực vật nhằm tạo ra khả năng kháng thuốc diệt cỏ, bằng phương pháp real-time PCR

AccuPid FMV Promoter Detection Kit - AccuPid Plant Detection Kit

Phát hiện chung các loài thực vật bằng gene đặc trưng cho thực phẩm trnL (tRNALeu intron) bằng phương pháp real-time PCR

AccuPid FMV Promoter Detection Kit - AccuPid Rice PLD Detection Kit

AccuPid Rice PLD Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện tŕnh tự DNA từ gạo bằng cách phát hiện gene phân loài phospholipase D (PLD). PLD là gene phân loài đặc hiệu gạo được sử dụng rộng răi trong quá tŕnh sàng lọc và định lượng gạo chuyển gene trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và dược phẩm nhằm kiểm soát hiệu quả tách chiết, các chất ức chế có trong mẫu và nguồn mẫu. Nguyên lư: Real-time PCR.

AccuPid FMV Promoter Detection Kit - AccuPid MON 89034 Maize Detection Kit

AccuPid MON 89034 Maize Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện giống bắp (ngô) chuyển gene MON 89034 - mang tính trạng kháng sâu bộ cánh vảy của tập đoàn Monsanto.

AccuPid FMV Promoter Detection Kit - AccuPid NK603 Maize Detection Kit

AccuPid NK603 Maize Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện giống bắp (ngô) chuyển gene NK603 - mang tính trạng kháng thuốc diệt cỏ Roundup Ready  của tập đoàn Monsanto.

AccuPid FMV Promoter Detection Kit - AccuPid Bt11 Maize Detection Kit

AccuPid Bt11 Maize Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện giống bắp (ngô) chuyển gene Bt11 -   mang tính trạng chống chịu thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất glufosinate ammonium, đồng thời diệt sâu hại bộ cánh vảy Lepidopteran của tập đoàn Syngenta.

AccuPid FMV Promoter Detection Kit - AccuPid MIR162 Maize Detection Kit

AccuPid MIR162 Maize Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện giống bắp (ngô) chuyển gene MIR162 -   mang tính trạng  diệt sâu hại bộ cánh vảy (Lepidopteran) của tập đoàn Syngenta.

    Trang 1/4

LIÊN HỆ

08.3761 2606
Kinh doanh
Kỹ thuật
090 313 4869

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 24
  • Hôm nay: 513
  • Hôm qua: 2045
  • Tuần này: 5102
  • Tổng cộng: 987305