Công ty TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG chuyên nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao các kit chẩn đoán bệnh nhiễm bằng Kỹ thuật sinh học phân tử.

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG

Tiền thân của Công ty là nhóm nghiên cứu về bệnh nhiễm thuộc phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử – Bộ môn Di truyền – trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Nhóm nghiên cứu này hình thành và phát triển từ năm 1997 trên cơ sở các chương trình hợp tác với các nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế.

Năm 2004, Công ty TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG được chính thức thành lập với hoạt động chính là nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao các kit chẩn đoán bệnh nhiễm bằng Kỹ thuật sinh học phân tử. Công ty Khoa Thương là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công các kit chẩn đoán bệnh nhiễm bằng Kỹ thuật sinh học phân tử trong lĩnh vực Y tế.

Xem Thêm

Giải thưởng

Chứng nhận

Nghiên cứu

Hợp tác

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN TỪ CHÚNG TÔI