Danh mục nghiên cứu khoa học

Dịch vụ nghiên cứu khoa học

Dịch vụ R&D Khoa Thương Nếu quý khách không thể tìm thấy một kit chẩn đoán phân tử mong muốn trên thị trường, hoặc nếu quý khách cần được hỗ trợ để thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, xin hãy liên hệ với Khoa Thương. Với đội ngũ nhân viên R&D […]