Giải thưởng

1. Giải Nhì “Hội thi Sáng tạo KHKT Tp HCM” Do Liên hiệp các hội KHKT TP.HCM, năm 2004.

2. Giải Nhì “Hội thi Sáng tạo KHKT Tp HCM” Liên hiệp các hội KHKT TP.HCM, năm 2005.

3. Giải Nhì “Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam” Bộ KH & CN – Liên hiệp các hội KH & KT – Việt Nam, năm 2005.

4. Giải Outstanding Woman Inventor – WIPO World Intellectual Property Organization, năm 2006.