Giải thưởng

– Giải Nhì “Hội thi Sáng tạo KHKT Tp HCM” Do Liên hiệp các hội KHKT TP.HCM, năm 2004.

– Giải Nhì “Hội thi Sáng tạo KHKT Tp HCM” Do Liên hiệp các hội KHKT TP.HCM, năm 2005.

– Giải Nhì “Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam” Bộ KH & CN – Liên hiệp các hội KH & KT – Việt Nam, năm 2005.

– Giải Outstanding Woman Inventor – WIPO World Intellectual Property Organization, năm 2006.

– Giải Nhất “Hội thi Sáng tạo KHCN Tp HCM” “Hội thi Sáng tạo KHKT Tp HCM” Do Liên hiệp các hội KHKT TP.HCM, năm 2007.

– Giải Nhì “Hội thi Sáng tạo KHCN Tp HCM” “Hội thi Sáng tạo KHKT Tp HCM” Do Liên hiệp các hội KHKT TP.HCM, năm 2010.

– Giải Ba “Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam” Bộ KH & CN – Liên hiệp các hội KH & KT – Việt Nam, năm 2010.

– Giải Ba “Hội thi Sáng tạo KHCN Tp HCM” “Hội thi Sáng tạo KHKT Tp HCM” Do Liên hiệp các hội KHKT TP.HCM, năm 2011.

– Giải Nhì “Hội thi Sáng tạo KHCN Tp HCM” “Hội thi Sáng tạo KHKT Tp HCM” Do Liên hiệp các hội KHKT TP.HCM, năm 2015.

Và nhiều giải thưởng khác.