AccuLite Alpha-Thalassemia Genotyping Kit (RUO)

Liên hệ

Description

 

AccuLite Alpha-Thalassemia Genotyping Kit (RUO) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện các đột biến mất đoạn gây bệnh alpha-thalassemia bằng phương pháp Long-range PCR, bao gồm:
+ Nhóm α0-thalassemia với các đột biến: –SEA, –THAI
+ Nhóm α+-thalassemia với các đột biến: -α3.7, -α4.2

AccuLite Alpha-Thalassemia Genotyping Kit (RUO)
Quy cách 50 test/bộ
Mục tiêu Đột biến mất đoạn:
+ Nhóm α0-thalassemia với các đột biến: –SEA, –THAI
+ Nhóm α+-thalassemia với các đột biến: -α3.7, -α4.2
Phương pháp Long-range PCR
Loại mẫu Mẫu máu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AccuLite Alpha-Thalassemia Genotyping Kit (RUO)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *