AccuPid CpTI-KDEL-NOS Detection Kit

Liên hệ

SKU: Q06CKN01.1A Category:

Description

 

AccuPid CpTI-KDEL-NOS Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện thực vật chuyển gene bằng cách phát hiện chuyên biệt cấu CpTI-KDEL-NOS (gene CpTI – Trình tự dẫn KDEL – Terminator t-NOS) thường được chuyền vào thực vật nhằm tạo khả năng kháng sâu bọ. Xét nghiệm này được sử dụng trong kiểm định các loại nguyên vật liệu và thực phẩm chế biến nghi ngờ có chứa các thành phần thực vật biến đổi gene.

AccuPid CpTI-KDEL-NOS Detection Kit
Quy cách 50 test/bộ
Mục tiêu Gene CpTI, Trình tự dẫn KDEL, Terminator t-NOS
Phương pháp Real–time PCR
Loại mẫu Mẫu thực phẩm tươi hoặc thực phẩm đã qua chế biến.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AccuPid CpTI-KDEL-NOS Detection Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *