AccuPid HAdV Detection Kit (RUO)

Liên hệ

Description

 

AccuPid HAdV Detection Kit (RUO) được sử dụng trong thử nghiệm định tính DNA của Human adenoviruse (HAdV) trong các mẫu bệnh phẩm từ đường hô hấp trên (dịch phết mũi họng, dịch phết hầu họng), đường hô hấp dưới (đờm) hoặc các loại bệnh phẩm khác cần thử nghiệm.

AccuPid HAdV Detection Kit (RUO)
Quy cách 50 test/bộ
Mục tiêu DNA của Human adenoviruse (HAdV)
Phương pháp Real–time PCR
Loại mẫu Đường hô hấp trên (dịch phết mũi họng, dịch phết hầu họng), đường hô hấp dưới (đờm) hoặc các loại bệnh phẩm khác

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AccuPid HAdV Detection Kit (RUO)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *