AccuPid IMNV Detection Kit

Liên hệ

Description

 

AccuPid IMNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây bệnh hoại tử cơ (Infectious Myonecrosis Virus – IMNV) trên tôm. Xét nghiệm này được sử dụng trước và trong suốt quá trình nuôi (tôm bố mẹ, tôm giống, tôm thương phẩm) của tôm thẻ chân trắng nhằm tầm soát nguy cơ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế khi nuôi.

AccuPid IMNV Detection Kit
Quy cách 50 test/bộ
Mục tiêu RNA IMNV
Phương pháp Real–time RT-PCR
Loại mẫu Ðối với mẫu tôm bố mẹ: lấy gốc chân bơi của cá thể.
Ðối với mẫu tôm hậu ấu trùng (postlarvae): lấy nguyên con.
Ðối với mẫu tôm thương phẩm: lấy một phần mang (đã loại bỏ vỏ) hoặc gốc chân bơi.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AccuPid IMNV Detection Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *