AccuPid MIR162 Maize Detection Kit

Liên hệ

Description

 

AccuPid MIR162 Maize Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện giống bắp (ngô) chuyển gene MIR162 –   mang tính trạng diệt sâu hại bộ cánh vảy (Lepidopteran) của tập đoàn Syngenta bằng phương pháp real-time PCR. Xét nghiệm này được sử dụng trong kiểm định các loại nguyên vật liệu và thực phẩm chế biến nghi ngờ có chứa các thành phần thực vật biến đổi gene.

AccuPid MIR162 Maize Detection Kit
Quy cách 50 test/bộ
Mục tiêu giống bắp (ngô) chuyển gene MIR162
Phương pháp Real–time PCR
Loại mẫu mẫu nguyên liệu, các loại hạt, thực phẩm tươi hoặc thực phẩm đã qua chế biến.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AccuPid MIR162 Maize Detection Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *