AccuPid MON 88017 Maize Detection Kit

Liên hệ

Description

 

AccuPid MON 88017 Maize Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện giống bắp (ngô) chuyển gene MON 88017 – chống chịu thuốc trừ cỏ và kháng sâu hại rễ của tập đoàn MONSANTO bằng phương pháp real-time PCR. Xét nghiệm này được sử dụng trong kiểm định các loại nguyên vật liệu và thực phẩm chế biến nghi ngờ có chứa các thành phần thực vật biến đổi gene.

AccuPid MON 88017 Maize Detection Kit
Quy cách 50 test/bộ
Mục tiêu bắp (ngô) chuyển gene MON 88017
Phương pháp Real–time PCR
Loại mẫu mẫu nguyên liệu, các loại hạt, thực phẩm tươi hoặc thực phẩm đã qua chế biến.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AccuPid MON 88017 Maize Detection Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *