AccuPid MPXV Detection Kit (RUO)

Liên hệ

Description

 

AccuPid MPXV Detection Kit (RUO) được sử dụng trong thử nghiệm định tính DNA của Monkeypox virus (MPXV) trong mẫu bệnh phẩm da bị tổn thương (que phết thấm dịch bề mặt vết thương, que phết thấm dịch mụn nước) ở những bệnh nhân có dấu hiệu phát ban đặc trưng của đậu mùa khỉ hoặc các loại bệnh phẩm khác cần thử nghiệm.

AccuPid MPXV Detection Kit (RUO)
Quy cách 50 test/bộ
Mục tiêu DNA của Monkeypox virus (MPXV)
Phương pháp Real–time PCR
Loại mẫu Mẫu bệnh phẩm da bị tổn thương (que phết thấm dịch bề mặt vết thương, que phết thấm dịch mụn nước)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AccuPid MPXV Detection Kit (RUO)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *