AccuRive sDNA PrepKit

Liên hệ

SKU: EX-DNA02.1F Category:

Description

 

AccuRive sDNA PrepKit được sử dụng để tách chiết và tinh sạch DNA nhằm cung cấp đủ hàm lượng DNA chất lượng cho các xét nghiệm bằng PCR. Tùy nền mẫu mà áp dụng các trường hợp tách chiết sau:

  • Tách chiết DNA từ tế bào bạch cầu.
  • Tách chiết DNA từ mẫu huyết thanh.
  • Tách chiết DNA từ mẫu tôm.

Bộ kit sử dụng phương pháp tách chiết cột silica (silica mini column).

AccuRive sDNA PrepKit
Quy cách 50 test/bộ
Mục tiêu
Phương pháp Cột Silica
Loại mẫu Tế bào bạch cầu, mẫu huyết thanh, mẫu tôm.
Ghi chú

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AccuRive sDNA PrepKit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *