Tuyển dụng

KHOA THƯƠNG tuyển dụng nhân viên Ứng dụng sản phẩm tháng 06/2023

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG   1. Giới thiệu Công ty: Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Khoa Thương được thành lập từ năm 2004 và là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công các […]

KHOA THƯƠNG tuyển dụng nhân viên R&D tháng 06/2023

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG   1. Giới thiệu Công ty: Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Khoa Thương được thành lập từ năm 2004 và là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công các […]

KHOA THƯƠNG tuyển dụng Sale tháng 03/2020

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG 1. Giới thiệu Công ty: Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Khoa Thương được thành lập từ năm 2004 và là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công các kit […]