AccuPid LR-HPV genotyping Kit (6,11) (RUO)

Liên hệ

Description

 

AccuPid LR-HPV Genotyping Kit (6,11) (RUO) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện và phân biệt HPV (Human Papillomavirus) type 6 và 11 trong dịch phết cổ tử cung bằng kỹ thuật real-time PCR. Kết quả xét nghiệm này phải được được phân tích cùng với tất cả các kết quả xét nghiệm tế bào học và các xét nghiệm lâm sàng khác.

AccuPid HPV-LR Genotyping (6,11) Kit (RUO)
Quy cách 50 test/bộ
Mục tiêu Các type HPV 6, 11
Phương pháp Real–time PCR
Loại mẫu Mẫu dịch phết tế bào cổ tử cung

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AccuPid LR-HPV genotyping Kit (6,11) (RUO)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *