Nghiên cứu

Sản phẩm của công ty luôn được các khách hàng đánh giá cao qua quá trình sử dụng. Một số đơn vị còn sử dụng các sản phẩm của công ty trong các đề tài nghiên cứu:

1. “Khảo sát tình hình nhiễm các type HPV (Human Papillomavirus) ở phụ nữ Tp Hồ Chí Minh bằng kỹ thuật sinh học phân tử” (2004 – 2006), đề tài Sở Khoa Học và Công Nghệ Tp HCM do PGS. TS Vũ Thị Nhung chủ trì.

2. “Ứng dụng kỹ thuật Real-time RT-PCR định lượng virus viêm gan C trong chỉ định và theo dõi điều trị bệnh viêm gan siêu vi C ” (2004 – 2006), đề tài Sở Khoa Học và Công Nghệ Tp HCM do GS. BS Phạm Hoàng Phiệt chủ trì.

Các đề tài, dự án nghiên cứu của công ty đang ứng dụng vào sản xuất:

Đề tài NCKH cấp Bộ “Phát hiện virus gây viêm gan siêu vi C (HCV) trong máu bệnh nhân bằng kỹ thuật RT-PCR” (1998 – 1999).
Đề tài cấp Bộ trọng điểm ĐHQG-HCM “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử vào chẩn đoán một số bệnh (sốt xuất huyết Dengue, viêm gan siêu vi B và C, viêm não Nhật Bản, nhiễm Human Papillomavirus (HPV))” (2001-2003)
Đề tài cấp Thành phố (Chương trình Vườn ươm – Sở KHCN HCM) “Xây dựng quy trình phát hiện và định type HPV (Human papillomavirus)” (2003-2004).
Đề tài cấp Thành phố (Chương trình CNSH – Sở KHCN HCM) “Xây dựng quy trình định lượng virus viêm gan C bằng kỹ thuật real-time RT-PCR phục vụ cho nghiên cứu và điều trị bệnh viêm gan siêu vi C” (2004-2005).
 Đề tài cấp Bộ “Xây dựng quy trình phát hiện CMV (Cytomegalovirus) bằng phương pháp PCR và real-time PCR nhằm định lượng CMV phục vụ cho nghiên cứu và chẩn đoán” (2005-2006).
 Đề tài cấp Thành phố (Chương trình Vườn ươm Sở KHCN HCM) “Phát hiện đột biến basal core promoter và gene đột biến kháng lamivudine ở virus viêm gan B bằng kỹ thuật PCR-RFLP” (2006-2007).
Đề tài NCKH trọng điểm cấp ĐHQG TPHCM “Xây dựng quy trình định lượng virus viêm gan B (HBV) trong máu bệnh nhân bằng kỹ thuật Real-time PCR” (2006-2007).
Dự án sản xuất thử cấp Thành phố “Hoàn thiện và phát triển các bộ kit sinh học phân tử chẩn đoán các bệnh do HBV, HCV, HPV” (2006-2008).