AccuPid Listeria monocytogenes Detection kit

Liên hệ

Description

 

AccuPid Listeria monocytogenes Detection Kit được sử dụng để phát hiện mẫu thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes theo chỉ tiêu định tính: có nhiễm hoặc không nhiễm L. monocytogenes. Xét nghiệm này có khả năng ứng dụng trên 5 nền mẫu thực phẩm: Thịt và sản phẩm thịt đã qua xử lý nhiệt; Sữa dạng lỏng (sữa tươi); Sữa dạng bột; Cá và Thủy sản tươi; Sản phẩm chế biến từ Cá và Thủy sản.

AccuPid Listeria monocytogenes Detection kit
Quy cách 50 test/bộ
Mục tiêu Listeria monocytogenes
Phương pháp Real–time PCR
Loại mẫu Thịt và sản phẩm thịt đã qua xử lý nhiệt;Sữa dạng lỏng (sữa tươi);Sữa dạng bột;Cá và Thủy sản tươi;Sản phẩm chế biến từ Cá và Thủy sản.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AccuPid Listeria monocytogenes Detection kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *